40- ارزش محبت به پدر و مادر


معادل دو پیامک فارسی:


 هیچ کسی به سیمای پدر و مادرش نگاه محبت آمیز نمی کند،

مگر اینکه خداوند متعال در مقابل هر نگاه او ثواب یک حج قبول شده به وی عطا می کند.

پیامبر اکرم(ص)


دسته بندی موضوعی:

1- احادیث و پیامکهای رسول اکرم (ص)    2- پیامک و جملات زیبا پدر و مادر   3- پیامک حجبرچسب‌ها: حدیث زببا در مورد پدر و مادر, اهمیت محبت به پدر و مادر و والدین, احادیث در مورد نیکی به پدر و مادر, ثواب محبت به پدر و مادر حج است
+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت توسط جوانان گروهک 57 |