998- عذری برای فرار از روشنگری نمانده است


معادل چهار پیامک فارسی:


اینک روزی است که... نمی توان به سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان پرده گذاشت و عذر و دلیل آورد،

امروز جای هیچ عذر و دلیلی در پیشگاه پروردگار نمانده است...

با خونسردی و آرامش کامل، مردم را هرچه بیشتر از اوضاع با خبر کنید...

وظیفه شما بسیار سنگین تر و مهمتر از خون ماست.

دانشجوی شهید محمد پاکیزه


منبع: کتاب شاهدان ملکوت ( یادنامه شهدای دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز)

دسته بندی موضوعی:

1- شهدا، دفاع مقدس، راهیان نور    2- فقر، استضعاف، مستضعفان     3- روشنگری، تبیین


سایر جملات زیبا از کتاب شاهدان ملکوت: +

سایر پیامکها و جملات زیبا از شهید محمد پاکیزه: +


برچسب‌ها: پیامک متن وصیت نامه شهدای دانشجو, جمله زیبا راهیان نور, جملات زیبا دفاع مقدس, کتاب شاهدان ملکوت یادنامه شهدای دانشگاه شهید چمران, شهید محمد پاکیزه
+ نوشته شده در پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت توسط جوانان گروهک 57 |

230- از دیروز تا امروز


معادل سه پیام کوتاه فارسی:


دیروز از هرچه بود گذشتیم

امروز از هرچه بودیم! آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز.

دیروز دنبال گمنامی بودیم امروز مواظبیم ناممان گم نشود.

جبهه بوی ایمان می داداینجا ایمانمان بو می دهد.


منبع: وبلاگ آفاق

توضیح: در فضای مجازی این جمله به شهید شوشتری منتسب شده است.


دسته بندی موضوعی این جمله زیبا:

1- شهدا، دفاع مقدس، راهیان نور   2- گمنامی، شهید گمنام   3- پیامک و جملات زیبا ایمانبرچسب‌ها: شهید نورعلی شوشتری, جمله زیبا شهید شوشتری, دیروز از هرچه بود گذشتیم, پیامک در مورد دفاع مقدس, جملات زیبا دفاع مقدس
+ نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت توسط جوانان گروهک 57 |